Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 14. januar 2019 Vabilo na Summer School in Collaborative Systems and Security

Poletna šola Collaborative Systems and Security bo potekala od 8. do 14. julija 2019 na School of Informatics, Communications and Media v Hagenbergu (Avstrija).

Z udeležbo na poletni šoli je mogoče pridobiti 4 ECTS kredite.

K udeležbi so vabljeni študenti magistrskega študija z zaključenim dodiplomskim študijem s področja računalništva in informatike.

V sklopu poletne šole, bodo pokrite naslednje teme:

Collaborative Media

  • Introduction into CSCW
  • Shareable Dynamic Media

Co-located Collaborations

  • Tabletops&Co in Architecture
  • Human-Robot Interaction

Mediated Collaboration

  • From Tabletop to Multi-Tablet & Hybrid Collaboration
  • Collaboration in Mixed Reality

Security Block

  • Social Engineering - Hacking the Human
  • Internet of (insecure) Things
  • Quantum Computing
  • Security Impact of Deep Learning in Video Surveillance Applications

Poleg predavanj, delavnic in laboratorijskega dela bo v program vključen tudi ogled mesta ter ostale aktivnosti druženja in spoznavanja kulture.

Potne stroške in stroške nastanitve krijejo udeleženci sami.

Prijave je potrebno poslati na e-naslov international@fh-hagenberg.at do 20. aprila 2019.