Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 20. april 2021 University School of Croatian Language and Culture 2021

University of Zagreb ponuja eno štipendijo za University School of Croatian Language and Culture 2021. Program sestavlja tečaj in kulturni program. Dogodek bo potekal v Zagrebu od 26. junija 2021 do 23. julija 2021.
Štipendija vključuje stroške registracije, finančna sredstva v višini 900 kun (približno 120 EUR) in namestitev. Udeleženci morajo sami kriti stroške prevoza, obrokov ter kulturni program v sklopu šole (250 EUR). 

Več informacij o University School of Croatian Language and Culture 2021 je na voljo na spletni strani.

Rok za prijavo za štipendijo je 27. april 2021 preko e-maila ruzica.bruvo@unizg.hr, originale dokumentov pa je potrebno fizično posredovati do konca aprila na naslov:
University of Zagreb
 International Relations Office
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
Croatia

Za prijavo je potrebno oddati:

 • prijavnico,
 • motivacijsko pismo,
 • CV,
 • Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in Potrdilo o vpisu,
 • dve priporočilni pismi,
 • dokazilo o znanju hrvaščine (v kolikor obstaja).
 • naslov prebivanja, na katerega lahko University of Zagreb posreduje obvestila in dokumente.

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 15. maja 2021.


University of Zagreb offers one scholarship for the University School of Croatian Language and Culture 2021. The school programme consists of an academic course and a cultural programme. It will be held in Zagreb from 26 June 2021 to 23 July 2021.
The scholarship includes academic fee, a grant of 900 kuna (approximately 120 EUR), and accommodation. The candidate has to cover his/her own travel expenses and meals and pay for the cultural programme (250 EUR). 

More information about the University School of Croatian Language and Culture 2021 can be found on the website.

The application deadline for the scholarship is 27 April 2021 via e-mail address ruzica.bruvo@unizg.hr. The originals need to be sent by the end of April to the following address:
University of Zagreb
 International Relations Office
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
Croatia

The application needs to include:

 • Application form,
 • Letter of motivation,
 • CV,
 • Transcript of Records and Certificate of Enrolment,
 • Two letters of reference,
 • Proof of Croatian skills (if it exists),
 • Address where the University of Zagreb can send the notification and necessary documents. 

The chosen candidate will be informed by 15 May 2021.