Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 21. januar 2020 Turku Summer School // Poletna šola v Turku

Turku Summer School offers students an excellent opportunity to combine studying with an active social programme and enjoying the best of the Nordic summer. The students can select from eight different courses – with topics ranging from Circular Economy to Game Development. Participating in the Summer Courses can be used as an orientation for new Master’s Degree students or as a head start for new exchange students. The summer school takes place in August 7–21, 2020.

For more information visit their website.

____________________________________________________________________________________________

Poletna šola Turku ponuja študentom odlično priložnost, da kombinirajo študij z aktivnim družabnim programom in uživajo severno poletje. Študenti lahko izbirajo med osmimi različnimi predmeti - s temami, ki segajo od krožne ekonomije do razvoja iger. Udeležba na poletnih tečajih se lahko uporabi kot orientacija za nove magistrske študente ali kot začetnik novih študentov izmenjav. Poletna šola poteka od 7. do 21. avgusta 2020.

Za več informacij obiščite njihovo spletno stran.