Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 28. maj 2020 Štipendijski program nemške fundacije za okolje // German federal environmental foundation scholarship program

Nemška fundacija za okolje Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) vabi na sodelovanje v štipendijskem programu za državljane 19 držav srednje Evrope. Cilj programa je omogočiti diplomantom pridobitev nadaljnjih strokovnih kvalifikacij za reševanje nalog na področju okoljevarstva in naravovarstva v svoji domači državi.

Štipendija traja šest do dvanajst mesecev in vključuje večtedenski tečaj nemščine. Štipendisti si lahko sami izberejo gostiteljsko ustanovo v Nemčiji med številnimi univerzami, raziskovalnimi inštitutmi, podjetji ali društvi.

Pogoje štipendiranja najdete na spletni strani fundacije ali v brošuri.

___________________________________________________________________________________________

The German environmental foundation Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) invites you to participate in a scholarship program for citizens of 19 Central European countries. The aim of the program is to enable graduates to acquire further professional qualifications for solving tasks in the field of environmental and nature protection in their home country.

The scholarship lasts six to twelve months and includes a multi-week German course. Scholars can choose a host institution in Germany from a number of universities, research institutes, companies or associations.

Scholarship conditions can be found on the home page of the foundation or in the brochure.