Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 22. marec 2017 Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec decembra 2016 objavil javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017 (220. javni razpis). Štipendije so namenjene študentom na dodiplomskem oziroma enovitem magistrskem študiju in študentom na podiplomskem študiju 2. oziroma 3. stopnje.
Skupna višina razpisanih sredstev za vsa leta štipendiranja je v primerjavi z lanskoletnim razpisom višja. Posamezni vlagatelji lahko zaprosijo za štipendijo za šolnino do največ 15.000 evrov in štipendijo za življenjske stroške do največ 12.000 evrov za posamezno študijsko leto.

ROK ZA PRIJAVO: 19. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani sklada.

Tudi v letošnjem letu so organizirane delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 220. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017.

Termini delavnic:

• sreda, 29. 3. 2017, ob 15.00 uri
• četrtek, 6. 4. 2017, ob 14.00 uri.

Prijave za udeležbo na delavnici pošljite na sledeči elektronski naslov ad-futura@sklad-kadri.si.
Pri prijavi navedite izbrani datum delavnice. Število mest je omejeno.