Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 16. april 2020 Novi ekonomski talent 2020 // New Economic Talent 2020

Center za ekonomska raziskovanja in podiplomsko izobraževanje - Ekonomski inštitut (CERGE-EI) poziva študente, da predložijo predloge za natečaj za nove ekonomske talente.

Natečaj je odprt za diplomante (redne ali izredne) na katerem koli področju, ki jih zanimajo sodobna ekonomska vprašanja in želijo bolje razumeti sile in procese, ki „oblikujejo svet“.

Tekmovanje je mednarodnega karakterja, poteka v dveh krogih, njegov delovni jezik pa je angleščina. Kandidati v prvem krogu predložijo predlog diplomske naloge (1-2 strani).

Izbrani finalisti predstavijo svoje predloge v drugem krogu na CERGE-EI v Pragi. Tema je lahko iz področja makroekonomije, mikroekonomije, uporabnih ekonomij ali financ. Predlogi bodo ocenjeni na podlagi izvirnosti, vsebine, analitične narave in jasnosti pisanja.

Nagrada za zmagovalca je 2000 USD. Rok za oddajo prispevkov je 30. 4. 2020. Naloge je treba poslati na elektronsko pošto: talent@cerge-ei.cz. Dodatne podrobnosti najdete na spletni strani www.cerge-ei.cz/talent

__________________________________________________________________________________________

The Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) invites university students to submit their papers. 

The competition is open to current bachelor’s students (full-time or part-time) or bachelor’s graduates (up to one year after graduation) in any field, who are interested in contemporary economic issues and wish to better understand the forces and processes that ‘shape the world’.

The competition is international in character and takes place in two rounds and its working language is English. Candidates in the first round submit a thesis proposal (1-2 pages).

The selected finalists present their proposals in the second round at CERGE-EI in Prague. The topic can range from macroeconomics, microeconomics, applied economics or finance. Proposals will be evaluated on the basis of originality, content, analytical nature and clarity of writing.

The prize for the winner is $ 2000. Submission deadline is April 30, 2020. Applications must be emailed to: talent@cerge-ei.cz. Further details can be found at www.cerge-ei.cz/talent