Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 29. januar 2020 Graz International Summer School Seggau 2020 // Mednarodna poletna šola Graz Seggau 2020

The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines, who wish to deepen their understanding of current European and international affairs by studying and discussing global developments and challenges within the context of transformation processes and demographic change reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional, economic, cohort and national identities.

Application Deadline is March 16, 2020 - more info on their website.

__________________________________________________________________________________________

 

Mednarodna poletna šola v Gradcu Seggau je zasnovana za mednarodno naravnane, visoko motivirane študente iz vseh strok, ki želijo poglobiti svoje razumevanje aktualnih evropskih in mednarodnih zadev s preučevanjem in razpravo o globalnem dogajanju in izzivih v okviru transformacijskih procesov in demografskih sprememb, ki odražajo vidike posamezne, družbene, politične, verske, kulturne, literarne, regionalne, ekonomske, kohortne in nacionalne identitete.

Rok za prijavo je 16. marec 2020 - več informacij na njihovi spletni strani.