Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 4. februar 2020 Finabel Internship Offer / Finabel ponuja pripravništvo

The Finabel Permanent Secretariat is a Land Force Organisation based in Brussels which is comprised of 22 Members of the EU, promoting cooperation and interoperability among the Members' armed forces.
Currently, Finabel is looking for new trainees, offering opportunities within an international context. The internship is unpaid, unless the student applies to an Erasmus Placement Scholarship through the University.

They are interested in the following fields:
POLITICAL SCIENCE, INTERNATIONAL RELATIONS, EUROPEAN STUDIES, INFORMATIC/COMPUTER SCIENCE RELATED TO CYBER SECURITY, MARKETING & COMMUNICATION, SOCIAL SCIENCES, LAW, PHILOLOGY, or any other similar field. 

More info can be found here.

_________________________________________________________________________________________

Stalni sekretariat Finabel je organizacija za kopenske sile s sedežem v Bruslju, ki jo sestavlja 22 članic EU in katera spodbuja sodelovanje in interoperabilnost med oboroženimi silami članic.

Trenutno Finabel išče nove pripravnike, ki iščejo priložnosti v mednarodnem okolju. Praksa je neplačana, razen če študent zaprosi za Erasmus štipendijo za prakso preko univerze.

Finabel se zanima za naslednja področja: POLITIČNA ZNANOST, MEDNARODNI ODNOSI, EVROPSKE ŠTUDIJE, INFORMATIČNE / RAČUNALNIŠKE ZNANJA V ZVEZI Z VARNOSTJO NA SPLETU, TRŽENJE IN KOMUNIKACIJO, DRUŽBENIM ZNANOSTJEM, PRAVO, FILOLOGIJO ali katerim koli drugim podobnim področjem.

Več informacij najdete tukaj.