Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 2. marec 2020 Erasmus after Brexit // Erasmus po Brexitu

With the ratification of the Withdrawal Agreement by both the UK and the European Parliament, Brexit came into effect as of 01/02/2020, but the transition period will only end on 31/12/2020. Until then, the UK participates in all EU programmes it has committed to, until the end of these programmes.

As of 1 January 2021, the UK will be treated as a third country for purposes of access to EU programmes, including Erasmus+. The possible participation of the UK in future programmes after 2020 will depend on the outcome of the overall negotiations on the future relationship between the two parties.

It is advised that all student and staff consider this information when planning their exchange.

____________________________________________________________________________________________

Z ratifikacijo izstopnega sporazuma Združenega kraljestva iz Evropske unije je Brexit začel veljati s 1. 2. 2020, vendar traja do 31.12.2020 prehodno obdobje. V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri vseh EU programih, k katerim se je zavezalo, in to do konca obdobja izvajanja teh programov.

Od 1. januarja 2021 bo Združeno kraljestvo pri dostopu do programov EU, vključno s programom Erasmus+, obravnavano kot tretja država. Morebitna udeležba Združenega kraljestva v prihodnjih programih po letu 2020 bo odvisna od rezultata splošnih pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Svetujemo, da vsi študenti in zaposleni pri načrtovanju izmenjav upoštevajo teh informacij.