Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 29. marec 2017 Bilateralne štipendije za izmenjave v Srbiji

Republika Srbija je objavila poziv za prijave na bilateralne štipendije za študijsko leto 2017/2018. Slovenskim državljanom je na voljo osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji v posamičnem trajanju 3–6 mesecev. Prijavijo se lahko kandidatimlajši od 26 let.

Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 1 fotokopijo celotne prijave.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom "Štipendije Srbije 2017/18" najkasneje do 16. maja 2017:

MIZŠ
"Štipendije Srbije 2017/18"
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Srbije.