Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 20. oktober 2020 Best of South East scholarship for the academic year 2021/22 // Štipendija Best of South East za študijsko leto 2021/22

Best of South East (BoSE) is a scholarship-program initiated by the Steiermärkische Sparkasse, and is a training and education program for talented and dedicated students from Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro and North Macedonia

The scholarship program lasts 12 months and includes at Montanuniversität Leoben (MUL):

  • A scholarship of 750 € monthly for an entire year (sponsored by Steiermärkische Sparkasse)
  • A scholarship for a 2-semester mobility program at Montanuniveristät Leoben (winter and summer semesters)
  • A self-organized 2-month trainee program or internship (in July and August)

Applications are open until 21 December 2020. More information about application requirements and application process can be found on the website or in the info sheet. Best of South East (BoSE) je štipendijski program Steiermärkische Sparkasse, namenjen usposabljanju in izobraževanju za nadarjene in predane študente iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. 

Štipendijski program traja 12 mesecev, izvaja se na Montanuniversität Leoben (MUL) in vključuje:

  • Štipendija 750 EUR mesečno za celo leto (sponzorira Steiermärkische Sparkasse)
  • ​Štipendija za dvosemestrski program mobilnosti v Montanuniveristät Leoben (zimski in poletni semester)
  • Samoorganizirani dvomesečni program pripravništva (julija in avgusta)

Prijave so odprte do 21. decembra 2020. Več informacij o zahtevah za prijavo in postopku prijave je na voljo na spletni strani ali v brošuri.