Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 10. november 2020 ASEF Junior Fellows 2021

Objavljen je bil razpis za ASEF Junior Fellows za leto 2021. Program ASEF krepi raziskovalno in študijsko izmenjavo med Slovenijo in drugimi državami.

Nadarjenim Slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin program ponuja dve možnosti:

ASEF Junior Fellows – Global je triletni program, ki študentom omogoča 10-tedenski raziskovalni obisk na univerzi ali v raziskovalni instituciji z izbranega strokovnega področja. Izbrani ASEF Junior Fellows aktivno sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizira ASEF Society of Fellows, kar vključuje raziskovalne projekte, sodelovanje z ostalimi člani, delavnice na temo vodenja in razvoja kariere ter udeležba na različnih javnih predavanjih in drugih dogodkih, ki jih organizira ASEF.
Rok za prijavo je 1. december 2020.

ASEF Junior Fellows – Visiting Slovenia je enoletni program, ki študentom slovenskih korenin omogoča obisk Slovenije in 10-tedenski obisk na slovenski univerzi, raziskovalni instituciji ali podjetju z izbranega strokovnega področja kandidata. Namen štipendijskega programa je nadarjenim študentom slovenskih korenin ponuditi priložnost za karierni razvoj, hkrati pa izkusiti Slovenijo, njen jezik in kulturo.
Rok za prijavo je 1. december 2020.


The Calls for the ASEF Junior Fellows for 2021 are now published. The ASEF Junior Fellows program strengthens research and study exchange between Slovenia and other countries.

The programme provides two opportunities for talented Slovenian students and students of Slovenian heritage:

ASEF Junior Fellows - Global is a three-year program, which gives students the opportunity to do a 10-week research visit at a university or a research institution in the area of their field of expertise. ASEF Junior Fellows deeply engage in activities organized by ASEF Society of Fellows, including research projects and collaborations with other Fellows, leadership and career development workshops, and attend regular public lectures and other events organized by ASEF.
The deadline for applications is December 1.

ASEF Junior Fellows - Visiting Slovenia is a one-year program, which gives students of Slovenian heritage the opportunity to visit Slovenia and do a 10-week visit at a Slovenian university, research institution or a company in the area of applicant’s field of expertise. The purpose of the fellowship program is to give talented students of Slovenian heritage an opportunity to grow professionally, while also getting to experience Slovenia, its language and culture.
The deadline for applications is December 1.