Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 16. januar 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies // 10. Mednarodna konferenca o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah

The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) is organizing its 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies which takes place from 13-15 May 2020 at the Deggendorf Institute of Technology.

This conference provides an international forum for researchers, academics, professionals, and students from various engineering fields and with cross-disciplinary interests in information technology, computer science, software engineering, cyber security, applied science and digital business to interact and disseminate information on the latest developments. All accepted papers are expected to be included in IEEE Xplore and indexed by EI.
For applicants from Central, Eastern and Southeastern Europe who will be selected as speakers, grants will be available in order to cover costs for the conference fee and accommodation in Deggendorf.
Further information is available on the conference website: https://acit.tneu.edu.ua/
____________________________________________________________________________________________

Bavarski akademski center za srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo (BAYHOST) organizira 10. Mednarodno konferenco o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah, ki poteka od 13. do 15. maja 2020 na Tehnološkem inštitutu Deggendorf.

Konferenca ponuja mednarodni forum za raziskovalce, akademike, strokovnjake in študente z različnih področij inženiringa in z interdisciplinarnimi interesi na področju informacijske tehnologije, računalništva, programskega inženiringa, kibernetske varnosti, uporabne znanosti in digitalnega poslovanja. Vsi sprejeti članki bojo objavljeni v IEEE Xplore in indeksirani EI.

Prosilcem iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki bodo izbrani za govornike, bodo na voljo nepovratna sredstva za pokritje stroškov konference in nastanitve v Deggendorfu.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani konference: https://acit.tneu.edu.ua/