Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vida Groznik

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Tehnika, računalništvo in informatika
Computer Science and Informatics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Menedžment informacijskih tehnologij
/ Information Technology Management
,
Osnove podatkovnih baz
/ Introduction to Database Systems
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalniški praktikum I
/ Computer Practicum I
,
Sistemi III - Informacijski sistemi
/ Systems III – Information Systems
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator