Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Veljko Milutinović

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Algoritmi za podatkovno rudarjenje
Datamining Algorithms
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz vzporednega programiranja
/ Selected Topics in Parallel Programming
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator