Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tjaša Novak

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za študijske in študentske zadeve
Student Services
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
-
Telefon
Phone
+386 5 611 75 89
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za študijske in študentske zadeve
/ Student Services
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate