Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tjaša Mekiš

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za študijske in študentske zadeve
Student Services
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 89
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za študijske in študentske zadeve
/ Student Services
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate