Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tine Mezgec

Pomočnik tajnika za področje informacijske in komunikacijske tehnologije
Assistant Secretary of IT Services

Strokovna služba
Administration
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
IT Services
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Pomočnik tajnika za področje informacijske in komunikacijske tehnologije
Assistant Secretary of IT Services
Pisarna
Office
I/02-3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 50
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije
/ IT Services
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
TVS Linux in mrežne storitve
/ Practical Seminars: Linux Networking Administration
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Pomočnik tajnika za področje informacijske in komunikacijske tehnologije
/ Assistant Secretary of IT Services