Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tea Knap

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Molekularna genetika
Molecular Genetics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Evolucijska biologija
/ Evolution Biology
,
Osnove populacijske genetike
/ Basic Population Genetics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator