Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tamara Turk

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Finančno-računovodska služba
Accounting and Finance
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Trg Brolo 12, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 73
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Finančno-računovodska služba
/ Accounting and Finance
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate