Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tadeja Kuret

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Mikrobiologija in imunologija
Microbiology and Immunology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Pristopi sistemske biologije pri proučevanju bolezni človeka
/ Systems Biology Approach in Human Disease Study
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator