Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Silvo Koželj

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Psihoterapija
Psychotherapy
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo
/ Introduction to Clinical Psychology and Psychotherapy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator