Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sara Pia Marinček

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Matematika
Mathematics
Statistica
Statistics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Načrtovanje raziskav in statistična analiza podatkov
/ Research Design and Statistical Data Analysis
,
Napredne statistične metode v psihologiji
/ Advanced Statistical Methods in Psychology
,
Statistika
/ Statistics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator