Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sandra Potušek

Laborant / Laboratory Assistant

Kabinet
Office
1N-Z-05 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 663 58 07
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Teorija programskih jezikov
/ Theory of Programming Languages
,
Ekotoksikologija
/ Ecotoxicology
,
Laboratorijski praktikum
/ Laboratory Practicum
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator