Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sandra Potušek

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
1N-Z-05 (Livade 6, Izola)
Telefon
Phone
+386 5 663 58 07
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Fiziologija rastlin
/ Plant Physiology
,
Laboratorijski praktikum
/ Laboratory Practicum
,
Okoljska mikrobiologija
/ Environmental Microbiology
,
Osnove fiziologije rastlin
/ Introduction to Plant Physiology
,
Uvod v bioinformatiko
/ Introduction to Bioinformatics
,
Uvod v mikrobiologijo
/ Introduction to Microbiology
,
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator