Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Roman Kunič

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Inženirska gradbena fizika
/ Building Physics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator