Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Rok Strašek

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Raziskovalne metodologije v družboslovju
Research Methodology In Social Sciences
Algebraični operatorji v asociativnih praalgebrah
Algebraic Operators In Associative Praalgebras
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Matematika
/ Mathematics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator