Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Robert Jajcay

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/09 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 57
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://euler.doa.fmph.uniba.sk
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic graph theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza I - Temelji analize
/ Analysis I – Foundations of Analysis
,
Analiza III - Funkcije več spremenljivk
/ Analysis III – Functions of Many Variables
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator