Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Petruša Miholič

Bibliotekarska višja svetnica /
Vodja knjižnice
Head of Library Services

Oddelek
Department
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja knjižnice
Head of Library Services
Pisarna
Office
Kidričeva 14, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 72
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
/ Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja knjižnice
/ Head of Library Services