Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Petra Brne

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Forenzična psihologija
Forensic Ps
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Forenzična psihologija
/ Forensic Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator