Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Peter Maričić

Predavatelj / Lecturer

Kabinet
Office
I/3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Zoologija in zoofiziologija
Zoology and zoophysiology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihofarmakologija
/ Psychopharmacology
,
Zdravje prostoživečih divjih živali
/ Wildlife Health
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator