Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Peter Korošec

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
I/02-1 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 52
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://cs.ijs.si/korosec/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Kombinatorična optimizacija
Combinatorial Optimization
Numerična optimizacija
Numerical Optimization
Vzporedno računanje
Parallel-Distributed Computing
Sodobne metahevristike
Modern metaheuristics
Računalniška arhitektura
Computer Architecture
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Metahevristični optimizacijski algoritmi
/ Metaheuristic Optimization Algorithms
,
Sistemi I - Strojna oprema
/ Systems I – Hardware
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator