Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pavel Fičur

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
II/02 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 61
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Matematika
Mathematics
Računalništvo
Computer Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Računalniška omrežja
/ Computer Networks
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalniški praktikum I
/ Computer Practicum I
,
Sistemi I - Strojna oprema
/ Systems I – Hardware
,
TOR II - Teorija informacij
/ TOR II - Information Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator