Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Nejc Šarabon

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Živčno-mišično pripravljanje gibanja
Neuro-Muscular Control Of Movement
Preventiva in rehabilitacija mišično-skeletnih poškodb
Prevention And Rehabilitation Of Musculoskeletal Injuries
Kondicijski trening
Strenght Training And Conditioning
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Nevrobiologija gibalne/športne aktivnosti 1
/ Neurobiology of Physical/Sports Activity 1
,
Nevrobiologija gibalne/športne aktivnosti 2
/ Neurobiology of Physical/Sports Activity 2
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator