Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Nataša Šibanc

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Mikrobiologija tal
Soil Microbiology
Ekologija tal
Soil Ecology
Mikoriza
Mycorrhiza
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Fiziologija rastlin
/ Plant Physiology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator