Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Mitja Tretjak

Samostojni strokovni delavec
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
International Office
Delovno mesto
Position
Samostojni strokovni delavec
Professional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 78
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ International Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojni strokovni delavec
/ Professional Associate