Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Micael Alexi Toledo Roy

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Permutacijske grupe
Permutation Group
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Permutacijske grupe
/ Permutational Groups
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator