Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Matija Vodopivec

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Mikroekonomija
Microeconomics
Ekonomika dela
Labour Economics
Empirična analiza obnašanja podjetij
Empirical Analyses of Firm Behavior
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finančne vsebine v angleškem jeziku
/ Financial Topics in English
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator