Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matija Lozej

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/02 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 61
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Makroekonomija
Macroeconomics
Ekonomika dela
Labour Economics
Monetarna ekonomija
Monetary economics
Dinamični stohatstični modeli splošnega ravnotežja
DSGE Models
Časovne vrste
Time Series
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finančne vsebine v angleškem jeziku
/ Financial Topics in English
,
Makroekonomsko modeliranje
/ Modelling in Macroeconomics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator