Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Marcin Anholcer

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Optimizacija grafov in omrežij z aplikacijami v gospodarstvu in upravljanju
Optimization On Graphs And Networks With Applications In Economy And Management
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finančna matematika
/ Financial Mathematics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator