Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Maja Rahne

Asistentka / Assistant

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihologija osebnosti
/ Personality Psychology
,
Psihološka diagnostika
/ Psychological Diagnostics
,
Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo
/ Introduction to Clinical Psychology and Psychotherapy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator