Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Graham Luke Morgan

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/5 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 59
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebra
Algebra
Diskretna matematika
Discrete Mathematics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra II - Linearna algebra
/ Algebra II – Linear Algebra
,
Algebra IV - Algebrske strukture
/ Algebra IV – Algebraic Structures
,
Diskretna matematika I - Teorija množic
/ Discrete Mathematics I – Set Theory
,
Diskretna matematika II - Kombinatorika
/ Discrete Mathematics II – Combinatorics
,
Matematika III - Algebra II
/ Mathematics III - Algebra II
,
Matematika IV - Kombinatorika s teorijo grafov
/ Mathematics IV - Combinatorics with the Theory of Graphs
,
Reševanje enačb: od al-Khwarizmija do Galoisa
/ Solving Equations: from al-Khwarizmi to Galois
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator