Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Leon Kopitar

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Umetna inteligenca
Artificial intelligence
Podatkovno rudarjenje
Data Mining
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove podatkovnih baz
/ Introduction to Database Systems
,
Osnove računalništva
/ Bases of Computer Science
,
Računalniška omrežja
/ Computer Networks
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator