Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Lara Gorela

Vodja Kadrovske službe
Head of Human Resources

Strokovna služba
Administration
Kadrovska služba
Human Resources
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja Kadrovske službe
Head of Human Resources
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 77
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Kadrovska služba
/ Human Resources
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja Kadrovske službe
/ Head of Human Resources