Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Karin Škergat

Strokovna delavka
Professional associate

Strokovna služba
Administration
Finančno-računovodska služba
Accounting and Finance
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Strokovna delavka
Professional associate
Pisarna
Office
Kettejeva 1, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 76 77
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Finančno-računovodska služba
/ Accounting and Finance
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Strokovna delavka
/ Professional associate