Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Kaja Šašek

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za komuniciranje, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Communication Office, Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 93
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za komuniciranje, Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
/ Communication Office, Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate