Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Julie Ducasse

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Komunikacija človek-računalnik
Human Computer Interaction
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik
/ Selected Topics in Human-Computer Interaction
,
Izbrana poglavja iz vizualizacije podatkov
/ Selected Topics in Information Visualisation
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator