Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Ivan Žežlina

Višji predavatelj / Senior Lecturer

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Biotehniške vede
Biotechnical sciences
Fitomedicina
Phytomedicine
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Varstvo rastlin, diagnostika in fitofarmacija
/ Plant Protection, Diagnostics and Phytopharmacy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator