Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Irena Maček

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
I/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 87
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.mycorrhiza-slovenia.com/
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Fiziologija rastlin
Plant Physiology
Ekofiziologija rastlin
Plant Ecophysiology
Mikrobiologija tal
Soil Microbiology
Ekologija tal
Soil Ecology
Mikoriza
Mycorrhiza
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biodiverziteta tal in ekosistemske storitve v trajnostnem kmetijstvu
/ Soil Biodiversity and Ecosystem Services in Sustainable Agriculture
,
Ekotoksikologija
/ Ecotoxicology
,
Fiziologija rastlin
/ Plant Physiology
,
Osnove fiziologije rastlin
/ Introduction to Plant Physiology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator