Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Gregor Žvelc

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
II/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihoterapija in klinična psihologija
Psychotherapy and clinical psychology
Navezanost v odraslosti
Adult attachment
Objektni odnosi
Object relations
Čuječnost
Mindfulness
Integracija psihoterapije
Psychotherapy integration
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihološka diagnostika
/ Psychological Diagnostics
,
Psihološki vidiki dela s skupinami
/ Psychological View of Group Work
,
Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija
/ Psychoterapeutic Approaches and Psychoterapy
,
Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo
/ Introduction to Clinical Psychology and Psychotherapy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Biopsihologija, magistrski)
/
Study Programme Coordinator (Biopsychology, Master)
/