Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Elena Špindler

Strokovna delavka
Proffessional Associate

Strokovna služba
Administration
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Strokovna delavka
Proffessional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 72
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje
/ Library of Technology, Medicine and Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Strokovna delavka
/ Proffessional Associate