Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Elena Špindler

Strokovna delavka
Proffessional Associate

Strokovna služba
Administration
Tajništvo dekanata
Secretariat
Delovno mesto
Position
Strokovna delavka
Proffessional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje / 1st floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 74
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Tajništvo dekanata
/ Secretariat
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Strokovna delavka
/ Proffessional Associate