Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

mag. Dejan Kozel

Asistent z magisterijem / Assistant with MSc

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Zdravstvena psihologija
Health Psychology
Psihiatrija
Psychiatry
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Kadrovska psihologija
/ Personnel Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator